top of page

Tata Ibadah Minggu, 27 Desember 2020 via gmim usa.org

GEREJA MASEHI INTERNASIONAL MINAHASA – GMIM USA

† BERKUMPUL DALAM NAMA TUHAN


(L2) ……………………….Penyalaan Lilin …………………………….

(L2) Selamat Datang - Welcome

Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, Pendeta dan Majelis Jemaat GMIM USA menyambut Bapak, Ibu, Saudara-Saudari, anggota jemaat untuk bersekutu, dan bersama-sama beribadah kepada Tuhan yang kita percaya melalui Yesus Kristus, Jurus’lamat dengan mengikuti Tata Ibadah Minggu melalui website gmimusa.org

“Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak sorai! Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaan-Nya”. Mazmur 100:2-3


L2. Nyanyian Pembukaan – Opening Song

(Berdiri)

KJ 2. SUCI, SUCI, SUCI

Holy, holy, holy! Lord God Almighty!

Suci, suci, suci Tuhan maha kuasa; Dikau kami puji di pagi yang teduh

Suci, suci, suci murah dan perkasa; Allah Tri Tunggal, Agung nama-Mu

Holy, holy, holy! Lord God Almighty!

All Thy works shall praise Thy name, in earth, and sky, and sea;

Holy, holy, holy; merciful and mighty!

God in three persons, blessèd Trinity!


L1. Panggilan Beribadah - Call to Worship

Haleluya! Pujilah TUHAN di sorga.

      Pujilah TUHAN di tempat yang tinggi!

Baiklah semua ciptaan memuji-muji nama TUHAN. Sebab hanya nama TUHAN saja yang tinggi luhur, TUHAN telah meninggikan kekuatan umat-Nya,

      dan pujilah semua hamba-hamba yang setia. Haleluya!


P.  Tahbisan dan Salam - Consecration and Greetings

Dalam Nama Bapa, dan Anak, dan Roh Kudus.

      Amin.

Anugerah dan sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan menyertai saudara-saudara.

      Dan menyertai saudara juga.

(Duduk)


P. Pengakuan Dosa - Prayer of Confession

Sama seperti TUHAN telah mengampuni saudara, demikian juga saudara harus mengampuni.

Kami akan melakukan satu kepada yang lain dan saling mengampuni.


L1. Mari kita berdoa:

TUHAN Kudus dan Kekal, kami mengaku kami tidak dalam damai.

      dengan diri sendiri atau satu dengan yang lain.

Sekalipun Engkau, dalam anugerah-Mu, memperlakukan kami sebagai anak-anak-Mu, kami berlaku sombong dan tidak sabar.

      kurang pengasihan, terbatas dalam kasih.

Ampuni kami, O TUHAN.

      karena kami tidak harmonis dan tidak bersyukur.

Berikan kami hikmat, kerendahan hati, anugerah, dan kesabaran, agar kami, jemaat-Mu, menjadi satu pikiran dan roh, dan mempersembahkan kepada-Mu sukacita dan pujian.


P. Sekarang berikan hati saudara-saudara dikuasai oleh damai Kristus, memang untuk itu saudara-saudara telah dipanggil menjadi satu tubuh.

      Terima kasih TUHAN, Bapa surgawi, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.


Hai Dunia, Gembiralah KJ 119

Janganlah dosa menetap di ladang dunia.

Sejahtera penuh berkat berlimpah s'lamanya,

berlimpah s'lamanya, berlimpah-limpah s'lamanya.


P. Pemberitaan Pengampunan - Declaration of Forgiveness

Allah kita, adalah TUHAN yang kudus, penuh belas kasihan dan kemurahan, dengan kerendahan dan kelemahlembutan menyambut setiap orang yang datang dan mengaku dosa-dosanya.

      Dalam nama Yesus Kristus, kami diampuni. Amin


P.  Damai - Peace

Damai dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.

      Dan meyertai saudara juga.

Karena Tuhan telah mengampuni kita dalam Kristus, marilah kita saling mengampuni dan menyampaikan salam damai Kristus.


†  MENDENGAR FIRMAN TUHAN

Kusiapkan Hatiku Tuhan

Kusiapkan hatiku Tuhan ‘tuk dengar firman-Mu saat ini

Kusujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini

Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini

Kusiapkan hatiku Tuhan ‘tuk dengar firman-Mu

Firman-Mu Tuhan tiada berubah

Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah

Firman-Mu Tuhan penolong hidupku

Kusiapkan hatiku Tuhan ‘tuk dengar firman-Mu


P. Doa Pembacaan Alkitab - Prayer of Illumination

P. Pembacaan Alkitab - Bible Reading: "Lukas 2:21-27"

P. Renungan - Sermon   "Perjumpaan yang membawa Sukacita"

     Pdt. Nova Hidelilo-Winerungan S.Th.

(Berdiri)

Teguhkan Percayaku

Di saat ini dengarlah Tuhan, dengarlah Pengakuanku

Di saat ini teguhkan Tuhan, teguhkan percayaku.

Ref.: Bapa, Anak, dan Roh, Bapa, Anak, dan Roh.

Bapa, Anak, dan Roh. Aku percaya.


L1. Pengakuan Iman - Confession of Faith

Bersama semua orang percaya sepanjang zaman, marilah kita mengaku iman percaya kita menurut “Pengakuan Iman Rasuli” dengan masing-masing berkata:

      Aku percaya kepada Allah, Bapa yang mahakuasa, Khalik langit dan bumi.

      Dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari pada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang mahakuasa dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.

      Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin.

(Duduk)


† BERSYUKUR KEPADA TUHAN


L2. Persembahan - Offering

Marilah kita kembalikan kepada Allah persembahan-persembahan dari hidup kita dan hasil pemberian dari bumi ini.

“Jangan lupa berbuat baik dan saling menolong, sebab inilah korban-korban yang menyenangkan hati Allah“. Ibrani 13:16.


Muliakanlah KJ 100

Muliakanlah, muliakanlah

TUHAN Allah, TUHAN Allah Mahatinggi!

Damai sejaht'ra turun ke bumi bagi orang pengasihan-Nya.

Muliakanlah TUHAN Allah!

Damai sejaht'ra turun ke bumi bagi orang,

Bagi orang pengasihan-Nya, bagi orang pengasihan-Nya.

Muliakanlah, muliakanlah

TUHAN Allah, TUHAN Allah Mahatinggi!

Damai sejaht'ra turun ke bumi bagi orang pengasihan-Nya.

Amin, Amin, Amin.


L2. Doxology:

KJ 303A

Pujilah Khalik semesta. Sumber segala kurnia.

Sorga dan bumi puji T’rus.

Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.


L2. Doa Syukur Persembahan - Prayer of Thanksgiving

P.   Doa Syafaat dan Doa Tuhan Yesus - Prayers of the People

       Pdt. Nova Hidelilo-Winerungan S.Th.


† PERGI DALAM NAMA TUHAN


(Berdiri)

KJ. 346 TUHAN ALLAH BESERTA ENGKAU

Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali;

Kasih Kristus mengawali, Tuhan Allah beserta engkau!

Sampai bertemu, bertemu, sampai lagi kita bertemu;

Sampai bertemu, bertemu, Tuhan Allah beserta engkau!


God be with you ‘till we meet again; By His counsels guide, uphold you,

With His sheep securely fold you; God be with you till we meet again.

Ref.: ‘Till we meet, till we meet, ‘Till we meet at Jesus’ feet;

‘Till we meet, till we meet, God be with you till we meet again.


P. Pengutusan dan Berkat - Charge and Blessing

Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan-Nya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat menjalani waktu-waktu TUHAN di akhir tahun 2020 ini. Nyanyikan mazmur, dan puji-pujian dan nyanyian rohani, dan mengucap syukurlah kepada Allah Bapa melalui Anak-Nya Yesus Kristuis Tuhan kita.


Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam pengenalan dan kasih Allah, dan Anak Allah, Kristus Yesus Tuhan kita; dan berkat dari Allah yang mahakuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara selalu.

      Amin. Amin. Amin

(Duduk)


† Saat Teduh - Silent Prayer


Alam Raya Berkumandang KJ 101

Alam raya berkumandang oleh pujian mulia;

dari gunung, dari padang kidung malaikat bergema.

Gloria in excelsis Deo! Gloria in Excelsis Deo

bottom of page