top of page

IBADAH MINGGU SENGSARA KE-V

29 MARET 2020

BERKUMPUL DALAM NAMA TUHAN

Persiapan-Preparation

Nyanyian Pembukaan-Opening Song

Berdiri

I Surrender All

All to Jesus I surrender, all to Him I freely give

I will ever love and trust Him, in His presence daily live


All to Jesus I surrender, humbly at His feet I bow

Worldly pleasures all forsaken, take me Jesus take me now


I surrender all, I surrender all

All to Thee my blessed Saviour

I surrender all


All to Jesus I surrender, make me Saviour wholly Thine

Let me feel the Holy Spirit, truly know that Thou art mine


Panggilan Beribadah-Call to Worship (L.1)

Kami datang untuk menerima berkat dari Tuhan.

    Kami datang untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain.

Ketika kami melihat keadaan sekitar, dari manakah datang pertolongan kami?

    Pertolongan kami dari yang Kudus yang mencipta langit dan bumi.


Tahbisan dan Salam-Consecration and Greetings (P)

Dalam Nama Bapa, dan Anak, dan Roh Kudus.

    Amin.

Anugerah dan sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan menyertai saudara-saudara.

    Dan menyertai saudara juga.

Duduk

Pengakuan Dosa-Prayer of Confession (L.1)

Marilah kita mengaku dosa-dosa kita……

- - - - - - - - - - silent prayer - - - - - - - - - -

Allah yang pengasih, Engkau memanggil kami untuk berlindung kepada-Mu, percaya bahwa Engkau menjaga kami dari kesulitan. Tetapi kami menyembunyikan diri dari Engkau, menghindar, agar Engkau tidak melihat kami yang tidak bersyukur, bersalah – dosa membawa kami memilih kesesakan dari pada Engkau.

    Di hadapan hadirat-Mu kami mengaku bahwa kami telah berdusta dan membuat kami sendiri tidak tenteram; betapa 

    kami menyangkal kelemahan kami dan bahwa kami membutuhkan Engkau; kami menjauhi Engkau; tidak mengikuti 

    jalan-jalan-Mu dan tidak menghargai kasih-Mu.

Ampuni kami, kami mohon. kelilingi kami dengan anugerah-Mu yang melimpah dan pemberian kebenaran-Mu, agar kami boleh berbahagia, dalam lindungan-Mu. Amin.

Berdiri

Take My Hand Precious Lord

Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand,

I'm tired, I am weak, I am worn, through the storm, through the night

lead me on through the light, take my hand precious Lord, lead me home


When my way grows drear, precious Lord linger near,

When my life is almost gone, hear my cry,

hear my call, hold my hand, lest I fall

take my hand precious Lord, lead me home


PEMBERITAAN PENGAMPUNAN-Declaration of Forgiveness (P)

Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkan-Nya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah.

    Dalam nama Yesus Kristus, kami diampuni. Amin.


Damai-The Peace (P)

Damai dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.

    Dan menyertai saudara juga.

Karena Tuhan telah mengampuni kita dalam Kristus, marilah kita saling mengampuni dan menyampaikan salam damai Kristus.


MENDENGAR FIRMAN TUHAN

Doa Pembacaan Alkitab-Prayer of Illumination (P)

Pembacaan Alkitab-Bible Reading: Ratapan 3:22,23

Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan Firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin


Renungan - Sermon "Tak Berkesudahan Kasih Setia Tuhan”


Berdiri

Teguhkan Percayaku

Di saat ini dengarlah, Tuhan, dengarlah pengakuanku

Di saat ini teguhkan,Tuhan, teguhkan percayaku.

Ref. : Bapa, Anak, dan Roh, Bapa, Anak, dan Roh.

Bapa, Anak, dan Roh. aku percaya.


Pengakuan Iman-Confession of Faith (L.1)

Bersama semua orang percaya di sepanjang zaman, mari kira mengaku iman percaya kita menurut Pengakuan Iman Rasuli dengan masing-masing berkata:

    Aku percaya kepada Allah Bapa yang mahakuasa, khalik langit dan bumi.

    Dan kepada Yesus Kristus anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari pada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang mahakuasa dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.

    Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin

Duduk

BERSYUKUR KEPADA TUHAN


Persembahan-Offering (L.2)

Marilah kita kembalikan kepada Allah persembahan-persembahan dari hidup kita dan hasil pemberian dari bumi ini.

“Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah.” Ibrani 13:16.


Bila Topan K'ras Melanda Hidupmu KJ 439

Bila topan k'ras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu,

Berkat Tuhan satu-satu hitunglah, ‘kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.

Ref.: Berkat Tuhan, mari hitunglah, ‘kau 'kan kagum oleh kasih-Nya

Berkat Tuhan mari hitunglah, ‘kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.


Are you ever burdened with a load of care?

Does the cross seem heavy you are called to bear?

Count your many blessings, every doubt will fly,

And you will keep singing as the days go by.

Ref.: Count your blessings, name them one by one,

Count your blessings, see what God hath done!

Count your blessings, name them one by one,

and it will surprise you what the Lord hath done.


DOXOLOGY: (berdiri)

Pujilah Khalik semesta. Sumber segala kurnia. Sorga dan bumi puji t’rus. Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.


Doa Syukur Persembahan-Prayer of Thanksgiving (L.2)


Doa Syafaat Dan Doa Tuhan Yesus-Prayers of the People (P)PERGI DALAM NAMA TUHAN


Nyanyian Penutup-Closing Song

Tuntun Aku, Tuhan Allah (KJ 412)

Tuntun aku Tuhan Allah, lewat gurun dunia

Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah

Roti surga, Roti surga, puaskanlah jiwaku

puaskanlah jiwaku

Buka sumber Air Hidup, penyembuhan jiwaku

dan berjalanlah di muka, dengan tiang awan-Mu

Juru s'lamat Juru s'lamat, Kau perisai hidupku

Kau perisai hidupku.


Pengutusan dan Berkat-Charge and Blessing (P)

Pergilah dalam damai dan kiranya pengasihan, damai Kristus yang menyembuhan menyertai saudara-saudara.

Bawalah damai kepada semua yang saudara jumpai. Amin.

Anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara.

    Amin. Amin. Amin.


Saat Teduh-Silent Prayer

Berdiri

S’LAMAT DI TANGAN YESUS KJ 388

S’lamat di tangan Yesus, aman pelukan-Nya

Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia

Lagu merdu malaikat olehku terdengar

Dari negri mulia damai sejahtera

Ref.: S’lamat di tangan Yesus, aman pelukan-Nya

Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia

bottom of page